Jaarverslag schrijven

Een jaarverslag schrijven klinkt als een te vermijden klus. Fout! Een jaarverslag kan meeslepend zijn. Alleen beperken veel bedrijven zich tot de facts and figures. Terwijl er zoveel méér te vertellen valt.

Heel wat bedrijven vatten een jaarverslag op als (wettelijk) verplicht nummertje: jaarcijfers, verslag van de raad van bestuur, want grafieken en andere visuals, en klaar. Waarna het door zo goed als niemand gelezen wordt. En dat is een gemiste kans. Want waarom zou u de kans niet grijpen om er een energiek en uniek document van te maken, een afspiegeling van het jaar zélf? Een verslag waaruit niet alleen blijkt hoe trots u bent op de recente prestaties van het bedrijf, maar ook hoe sterk u gelooft in de toekomst er van? Wij steken graag dat vuur aan die lont.

Ambassadeur in woorden

Want een goed geschreven jaarverslag kan lezers inspireren en zin doen krijgen om zich te blijven inzetten voor het bedrijf. En die lezers moeten heus niet alleen de medewerkers zijn. Want waarom zouden ook handelspartners, leveranciers, perscontacten of andere relaties uw jaarverslag niet mogen lezen?

Jaarverslag schrijven: onze werkwijze

Om een compleet verhaal te vertellen, worden idealiter meerdere mensen betrokken bij de uitwerking van uw jaarverslag. Daarom zitten wij voor aanvang samen met verschillende partijen. Uit die feedback kristalliseren we een algemeen thema of rode draad voor uw jaarverslag. Zodat het niet alle kanten uit stuitert. Geïnspireerd door die input, schrijven wij een bondig maar begeesterend jaarverslag.

Jaarverslag in Lego

Klinkt een jaarverslag schrijven nu niet een stuk aantrekkelijker? Ja toch? Ontbreekt u de tijd, of zoekt u de nodige inspiratie?Neem dan tijdig contact op met ons, zodat we de wettelijke deadline zeker halen.

O ja, en het beste bewijs dat een jaarverslag écht origineel kan zijn? Het Gentse ziekenhuis AZ Sint-Lucas presenteerde zijn verslag over 2013 zowaar in een … Lego-versie!

Jaarverslag schrijven voor COBOT

Het jaarverslag van COBOT, sectororganisatie voor textielindustrie.